672631-B213rd 16GB (1*16GB) DUAL RANK PC3-12800R MEM KIT

Contact us for a price
672631-B213rd
In stock
672631-B213rd 16GB (1*16GB) DUAL RANK PC3-12800R MEM KIT